Kesa tee uusarenduskülas on valik eri suuruse ja paiknemisega krunte, mille pindala on 2000 – 10 000 m2.
Valitud krundi suurusest ning paiknemisest sõltuvad ehitusõigused ja kinnistule ehitada lubatavate hoonete arv.
2000 – 10 000 m2 suurusega kruntidele on lubatud ehitada eramu, paarismaja või kuni 3 boksiga ridaelamu. Täpsema info iga krundi paiknemise, hinna ja ehitusõiguse kohta leiab alalehelt “Krundid”.
Detailplaneeringuga on kehtestatud üldised maksimaalsed ehitusõigused:
2 korrust, hoone kõrgus kuni 12 meetrit ning katusekalle 0–50 kraadi.